Επεμβάσεις

Διαγνωστικές & Θεραπευτικές

Διαγνωστικές επεμβάσεις

Νέα εξελιγμένη και ελάχιστα επεμβατική τεχνική αφαίρεσης καλοήθων ογκιδίων στον μαστό

Η νέα, εξελιγμένη, ελάχιστα επεμβατική μέθοδος VAE (Vacuum Assisted Excision), την οποία εφαρμόζουμε πλέον και στη χώρα μας, περιορίζει δραματικά τις συνήθεις χειρουργικές επεμβάσεις προκειμένου να αφαιρεθούν αποκλειστικά τα καλοήθη μορφώματα, όπως τα ινοαδενώματα, τα οποία αποτελούν συχνό εύρημα για πολλές γυναίκες.

Με τη νέα τεχνική, στην ουσία το ογκίδιο αναρροφάται μέσω μιας ειδικής βελόνας που εισάγεται με μικρή τομή στο δέρμα και συνδέεται μ’ ένα σύστημα «κενού». Η όλη διαδικασία διαρκεί 30 περίπου λεπτά και πραγματοποιείται με χορήγηση τοπικής αναισθησίας που έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή την ίδια μέρα στο σπίτι, χωρίς ανάγκη παραμονής σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

Βιοψία εκτομής

Η βιοψία εκτομής είναι η πλέον επεμβατική μέθοδος με την οποία τίθεται η διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Ουσιαστικά είναι μια «μικρή επέμβαση» υπό γενική αναισθησία, κατά την οποία αφαιρούμε ολόκληρο τον όγκο. Ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται μόνο εφόσον οι προηγούμενες διαγνωστικές διαδικασίες δεν έχουν οριστικοποιήσει τη διάγνωση. Στις περιπτώσεις που ο καρκίνος του μαστού είναι τόσο μικρός που δεν ψηλαφάται από τον χειρουργό, αλλά φαίνεται μόνο στο υπερηχογράφημα ή στη μαστογραφία, τότε πρέπει να γίνεται σήμανση από τον ακτινολόγο με ειδικές μεθόδους, ώστε ο χειρουργός να μπορεί στο χειρουργείο να τον εντοπίσει και να εξαιρέσει μόνο την συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να θυσιάσει υγιές παρέγχυμα.

Τεχνική σήμανσης μη ψηλαφητών βλαβών ROLL (Radioguided Occult Lesion Localization)

Αποτελεί την πλέον ανώδυνη τεχνική σήμανσης των μη ψηλαφητών βλαβών. Δεν χρησιμοποιείται το σύρμα, όπως συνήθως, το οποίο είναι επώδυνο και επιφέρει τεχνικές δυσκολίες στην χειρουργική εξαίρεση της βλάβης, αλλα η σήμανση πραγματοποιείται με έγχυση τεχνητίου. Είναι μια τεχνική που εφαρμόζεται σε μεγάλα κέντρα μαστού του εξωτερικού και η ιατρός είναι η μόνη που την εφαρμόζει στη χώρα μας με μεγάλη εμπειρία.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

Ευρεία τοπική εκτομή

Είναι η αφαίρεση της βλάβης και του πέριξ αυτής ιστού, με διατήρηση του υπόλοιπου μαστού. Εξαιρείται δηλαδή μονο ένα κομμάτι μαστού τοπικά και ακολουθείται πάντα από ακτινοθεραπεία στο μαστό. Είναι η προτιμώμενη επέμβαση στις μέρες μας, εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν, γιατί δίνεται στην ασθενή η δυναντότητα να διατηρήσει το μαστό της. Η επέμβαση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση που ο όγκος είναι μικρός σε σχέση με τον μαστό, και εφόσον η ασθενής μπορεί να λάβει ακτινοθεραπεία. Αντενδείκνυται σε μεγάλους όγκους ή όταν ο μαστός είναι πολύ μικρός, λόγω του ότι το αισθητικό αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό. Πάντως η επέμβαση αυτή πάντα συνδυάζεται με ειδικές ογκοπλαστικές τεχνικές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ώστε να μειωθεί το έλλειμμα που προκαλείται στο μαστό από την αφαίρεση του όγκου.

Το τμήμα του μαστού που αφαιρείται αποστέλλεται στο παθολογοανατομικό εργαστήριο, όπου εξετάζεται με ειδικές μεθόδους. Οι πληροφορίες που παίρνουμε αφορούν το μέγεθος, το βαθμό κακοήθειας και τα βιολογικά του χαρακτηριστικά (ορμονικούς υποδοχείς, υποδοχείς HER2). Επίσης η ιστολογική εξέταση μας δίνει πληροφορίες για το εάν η βλάβη έχει εξαιρεθεί πλήρως, δηλαδή επί υγιών ορίων. Σε σπάνιες περιπτώσεις η νόσος μπορεί να επεκτείνεται και πέρα από τα όρια εκτομής. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει υπολειπόμενη νόσος στο μαστό, η οποία αντιμετωπίζεται είτε με ευρύτερη εκτομή στο ίδιο ή σε δεύτερο χειρουργείο είτε με ολική μαστεκτόμη.

Το βασικό πλεονέκτημα της επέμβασης αυτής είναι ότι η ασθενής διατηρεί το μαστό της και η ανάρρωση είναι πιο γρήγορη. Τα μειονεκτήματα είναι ότι απαιτείται μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία, που σημαίνει καθημερινές επισκέψεις στο νοσοκομείο για 5 εβδομάδες και ότι υπάρχει η μικρή πιθανότητα να χρειαστεί ευρύτερη εκτομή.

Μαστεκτομή

Είναι η αφαίρεση ολόκληρου του μαστού μαζί με τη θηλαία άλω και τη θηλή. Μετά την επέμβαση στη θέση του μαστού παραμένει μια επίπεδη επιφάνεια. Συνήθως μετά τη μαστεκτομή δεν απαιτείται τοπική ακτινοθεραπεία (εκτός εξαιρέσεων). Το πλεονέκτημα της επέμβασης αυτής είναι ότι αφαιρώντας ολόκληρο το μαστό δεν υπάρχει κίνδυνος παθολογικών ορίων και επανεπέμβασης, καθώς και ότι συνήθως δεν χρειάζεται ακτινοθεραπεία. Τα μειονεκτήματα είναι η ψυχολογική επιβάρυνση της ασθενούς από την έλλειψη του μαστού και η βραδύτερη ανάρρωση, η οποία περιλαμβάνει την διατήρηση παροχέτευσης (σωλήνα) στο σημείο της επέμβασης για κάποιες μέρες.

Μαστεκτομή με διατήρηση του δέρματος (skin sparing mastectomy)

Είναι η αφαίρεση ολόκληρου του μαζικού αδένα, καθώς και της θηλαίας άλω και της θηλής, με διατήρηση όμως του υπολοίπου δέρματος του μαστού. Η επέμβαση αυτή συνδυάζεται με άμεση αποκατάσταση του μαστού, δηλαδή τη δημιουργία ενός νέου μαστού με τη χρήση ενθέματος σιλικόνης. Τα πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ίδια με της μαστεκτομής. Επιπρόσθετα, η γυναίκα δεν επιβαρύνεται ψυχικά από μια ακρωτηριαστική επέμβαση, διότι η αποκατάσταση του μαστού πραγματοποιείται στο ίδιο χειρουργείο και έχει αρκετά ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα. Και στην επέμβαση αυτή τοποθετείται παροχέτευση για 2-3 μέρες.

Mαστεκτομή με διατήρηση θηλέας άλω και θηλής (nipple sparing mastectomy)

Είναι παρόμοια με την προαναφερθείσα επέμβαση με τη διαφορά ότι εκτός από το δέρμα διατηρούμε και τη θηλαία άλω και τη θηλή, ώστε το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι σχεδόν τέλειο.

 

Οι δυο τελευταίες επεμβάσεις προτιμώνται έναντι της απλής μαστεκτομής λόγω του καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος και συστήνονται σαφώς στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η ευρεία τοπική εκτομή. Λόγω του ότι απαιτούν την εφαρμογή ειδικών χειρουργικών τεχνικών, πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο χειρουργό μαστού με εμπειρία στην ογκοπλαστική χειρουργική και με τη συνεργασία πλαστικού χειρουργού.

Θεραπευτικές επεμβάσεις μασχάλης

Κάθε επέμβαση για καρκίνου μαστού πρέπει να περιλαμβάνει τον έλεγχο των λεμφαδένων της μασχάλης. Οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες είναι περίπου 20 και αποτελούν την περιοχή που ο καρκίνος του μαστού μεθίσταται καταρχήν. Η διήθηση ή μη των λεμφαδένων αυτών από καρκινικά κύτταρα δίνει πληροφορίες για το στάδιο της νόσου και κατ’ επέκταση και το είδος της θεραπείας που πρέπει να ακολουθηθεί.

Βιοψία φρουρού λεμφαδένα

Ο «φρουρός λεμφαδένας» είναι ο πρώτος λεμφαδένας της μασχάλης, ο οποίος συλλέγει τη λέμφο από την περιοχή του μαστού. Εξετάζοντας αυτόν και μόνο το λεμφαδένα μπορούμε να έχουμε πληροφορίες για το αν τα καρκινικά κύτταρα έχουν «φτάσει» στη μασχάλη. Συνεπώς, εάν ο φρουρός λεμφαδένας είναι διηθημένος από καρκινικά κύτταρα, υπάρχει πιθανότητα και οι υπόλοιποι λεμφαδένες να είναι διηθημένοι και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αφαιρεθούν (λεμφαδενικός καθαρισμός). Εάν ο «φρουρός λεμφαδένας δεν είναι διηθημένος, τότε και οι υπόλοιποι λεμφαδένες της μασχάλης είναι υγιείς και δεν χρειάζεται περαιτέρω επέμβαση. Το πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής, που εφαρμόζεται εδώ και 15 χρόνια στα μεγάλα κέντρα μαστού παγκοσμίως, είναι η αποφυγή μιας μεγάλης επέμβασης, όπως είναι ο λεμφαδενικός καθαρισμός, και όλων των επιπλοκών του, καθώς και η άμεση ανάρρωση της ασθενούς. Λόγω του ότι αποτελεί ειδική τεχνική, πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένους χειρουργούς μαστού, με εκπαίδευση και εμπειρία στην συγκεκριμένη τεχνική.

Λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης

Είναι οι αφαίρεση όλων των λεμφαδένων της μασχάλης. Πραγματοποιείται είτε εφόσον οι λεμφαδένες είναι γνωστό ότι είναι διηθημένοι από τον προεγχειρητικό έλεγχο ή εάν ο φρουρός λεμφαδένας περιέχει μετάσταση. Το βασικό μειονέκτημα της επέμβασης αυτής είναι ο κίνδυνος ανάπτυξης λεμφοιδήματος, δηλαδή οίδημα του άνω άκρου, το οποίο είναι μόνιμο, και μπορεί να εμφανιστεί είτε άμεσα μετά την επέμβαση είτε αρκετούς μήνες μετά. Επίσης, μπορεί να προκληθεί υπαισθησία και παραισθησία στο έσω τμήμα του βραχίονα, ενώ τις πρώτες μέρες μετά την επέμβαση απαιτείται φυσιοθεραπεία του ώμου, ώστε να μην επηρεαστεί η κινητικότητά του. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης τοποθετείται σωλήνας παροχέτευσης, ο οποίος παραμένει από 3-6 μέρες.

Top