Καρκίνος μαστού στο άνδρα

Ο καρκίνος  του μαστού δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση, όπως πολλοί πιστεύουν. Μπορεί να προσβάλλει και τους άνδρες πολύ σπανιότερα , βέβαια, σε σχέση με τις γυναίκες. Συγκεκριμένα, από τα 100 περιστατικά καρκίνου μαστού, το 1 αφορά τους άνδρες. Παρά τη σπανιότητά της, είναι μια νόσος σοβαρή, γιατί οι άντρες φτάνουν πολύ αργα στο γιατρό όταν το αντιλαμβάνονται, με αποτέλεσμα να μην έχουν καλά αποτελέσματα στην θεραπεία τους. Για το λόγο αυτό η αφύπνιση των ανδρών για τον καρκίνο του μαστού είναι εξίσου σημαντική.

Τα συμπτώματα είναι ίδια όπως και στις γυναίκες, δηλαδή είτε απουσιάζουν τελείως είτε εμφανίζεται μια μάζα. Στους άνδρες δεν πραγματοπιείται προληπτικός έλεγχος με μαστογραφία , όπως στις γυναίκες, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να ανακαλύψουν ακόμα και μια  μικρή μάζα στο μαστό τους, αρκεί να αυτοεξετάζονται.

Η εξέλιξη της νόσου είναι ακριβώς ίδια όπως και στις γυναίκες και οι θεραπείες που διαθέτουμε επίσης. Στους άνδρες πραγματοποιούμε συνήθως επέμβαση μαστεκτομής, μια και το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο, λόγω του μικρού μεγέθους των μαστών.

Για την ανάπτυξη του ανδρικού καρκίνου φαίνεται να ενοχοποιούνται συγκεκριμένα γονίδια, είναι δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις κληρονομικός καρκίνος, συνεπώς σε κάθε άνδρα ασθενή με καρκίνο μαστού πρέπει να πραγματοποιείται γονιδιακός έλεγχος, ώστε να ανιχνευθούν και να προστατευθούν και οι υπόλοιποι άνδρες ή  γυναίκες της οικογένεας.