Είναι ελάχιστα επεμβατικές πράξεις ή χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες βοηθούν να τεθεί οριστικά η διάγνωση της βλάβης του μαστού. Πραγματοποιούνται αφού ολοκληρωθεί ο απεικονιστικός έλεγχος (δηλ. μαστογραφία, υπερηχογράφημα ή μαγνητική μαστογραφία) και πριν από την θεραπευτική αντιμετώπιση, δηλαδή την οριστική χειρουργική επέμβαση που θα λύσει το πρόβλημα.

Παρακέντηση μαστού (FNA)

Είναι η πιο απλή μέθοδος ταυτοποίησης μιας βλάβης του μαστού. Πραγματοποιείται στο εξωτερικό ιατρείο με την εισαγωγή μιας συνηθισμένης λεπτής βελόνας στην περιοχή της βλάβης. Χρησιμοποιώντας μια σύριγγα, ο χειρουργός αφαιρεί κύτταρα από το σημείο και αποστέλλει το δείγμα για κυτταρολογική εξέταση. Η ασθενής επιστρέφει άμεσα στην καθημερινότητά της και το αποτέλεσμα είναι διαθέσιμο σε 1 ημέρα.

Παρακέντηση μαστού (FNA) με υπερηχογραφική καθοδήγηση

Η παρακέντηση μπορεί να πραγματοποιείται με υποβοήθηση από το υπερηχογράφημα για   βλάβες του μαστού που δεν είναι ψηλαφητές. Στην περίπτωση αυτή ο χειρουργός χρησιμοποιεί το μηχάνημα των υπερήχων με σκοπό να εντοπίσει τη βλάβη και στη συνέχεια πραγματοποιεί την παρακέντηση. Η χρήση των υπερήχων του δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εισαγωγή της βελόνας στην ύποπτη περιοχή και να επιβεβαιώνει ότι η δειγματοληψία γίνεται με ακρίβεια.

Διαδερμική βιοψία μαστού (core biopsy)

Είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να ελέγξουμε μια ύποπτη περιοχή του μαστού χωρίς   χειρουργείο.  Δια του δέρματος ο χειρουργός εισάγει μια ειδική βελόνα, η οποία λαμβάνει μικροσκοπικά κομμάτια από την ύποπτη περιοχή. Τα δείγματα αποστέλλονται στο παθολογοανατομικό εργαστήριο, όπου υποβάλλονται σε ιστολογική εξέταση και το αποτέλεσμα είναι διαθέσιμο σε 3-5 μέρες. Η διαδερμική βιοψία πραγματοποιείται στο εξωτερικό ιατρείο με τοπική αναισθησία, δεν χρειάζονται ράμματα και η ασθενής επιστρέφει άμεσα στην καθημερινότητά της.

Διαδερμική βιοψία μαστού (core biopsy) με υπερηχογραφική καθοδήγηση

Η διαδερμική βιοψία μπορεί να πραγματοποιείται με υποβοήθηση από το  υπερηχογράφημα για  βλάβες του μαστού που δεν είναι ψηλαφητές. Στην περίπτωση αυτή ο χειρουργός χρησιμοποιεί το μηχάνημα των υπερήχων με σκοπό να εντοπίσει τη βλάβη και στη συνέχεια πραγματοποιεί τη διαδερμική βιοψία. Η χρήση των υπερήχων του δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εισαγωγή της βελόνας στην ύποπτη περιοχή και να επιβεβαιώνει ότι η διεγματοληψία γίνεται με ακρίβεια.

Διαδερμική βιοψία με μαστογραφική καθοδήγηση- Στερεοτακτική βιοψία

Είναι μια διαδερμική βιοψία στην οποία πραγματοποιείται δειγματοληψια μιας βλάβης ή ύποπτης περιοχής, πχ μικροαποτιτανώσεων, με τη βοήθεια του μαστογράφου. Ενώ η  ασθενής υποβάλλεται σε μαστογραφία, μια  ειδική βελόνα εισάγεται στη βλάβη και λαμβάνει κομμάτια καθοδηγούμενη από την εικόνα της μαστογραφίας. Πραγματοποιείται σε βάση εξωτερικού ιατρείου και η ασθενής επιστρέφει άμεσα στην καθημερινότητά της.

Διαδερμική βιοψία με καθοδήγηση μαγνητικού τομογράφου- Στερεοτακτική βιοψία με μαγνητικό τομογράφο

Είναι μια διαδερμική βιοψία, στην οποία γίνεται δειγματοληψία μιας βλάβης ή ύποπτης περιοχής που εντοπίζεται μόνο με μαγνητική μαστογραφία, και πραγματοποιείται με τη βοήθεια του μαγνητικού τομογράφου. Ενώ η ασθενής υποβάλλεται σε μαγνητική μαστογραφία, μια ειδική βελόνα εισάγεται στη βλάβη και λαμβάνει κομμάτια καθοδηγούμενη από την εικόνα της μαγνητικού τομογράφου. Πραγματοποιείται σε βάση εξωτερικού ιατρείου και η ασθενής επιστρέφει άμεσα στην καθημερινότητά της.

Χειρουργική βιοψία βλάβης μαστού

Ουσιαστικά είναι μια «μικρή επέμβαση» υπό γενική αναισθησία, κατά την οποία αφαιρούμε ολόκληρο τον όγκο. Ο τύπος αυτός της βιοψίας χρησιμοποιείται μόνο εφόσον οι προηγούμενες διαγνωστικές διαδικασίες δεν έχουν οριστικοποιήσει τη διάγνωση. Στις περιπτώσεις που ο καρκίνος του μαστού είναι τόσο μικρός που δεν ψηλαφάται από τον χειρουργό, αλλά φαίνεται μόνο στο υπερηχογράφημα ή στη μαστογραφία, τότε πρέπει να γίνεται σήμανση από τον ακτινολόγο με ειδικές μεθόδους, ώστε ο χειρουργός να μπορεί να τον εντοπίσει στο χειρουργείο και να εξαιρέσει μόνο την συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να «θυσιάσει» υγιές παρέγχυμα.