Προσφερόμενες υπηρεσίες από την Ιατρό:

 • Εξατομικευμένο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για καρκίνο μαστού και τακτική κλινική παραιολούθηση παρακολούθηση
 • Παρακολούθηση γυναικών με υψηλό κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου μαστού
 • Επείγοντα περιστατικά ( μαστίτιδα, διερεύνηση ψηλαφητής μάζας, διερεύνηση εκκρίματος θηλής
 • Παρακέντηση (FNA) καθογηγούμενη υπό υπερηχογράφημα
 • Διαδερμική βιοψία (core biopsy/ true cut biopsy) υπό υπερηχογράφημα
 • Βιοψία με βελόνα αναρρόφησης (VAAB) υπό υπερηχογράφημα
 • Χειρουργική επέμβαση ανοιχτής βιοψίας
 • Χειρουργική επέμβαση ανοιχτής βιοψίας κατευθυνόμενη με συρματινο οδηγό, ROLL
 • Ογκολογικές και ογκοπλαστικές επεμβάσεις (ογκεκτομή, μαστεκτομή, μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος, μαστεκτομή με διατήρηση θηλής)
 • Βιοψία λεμφαδένα φρουρού με χρήση ραδιο-ισοτόπου ή χρωστικής
 • Λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης

Η ιατρός συνεργάζεται με πλήρη ομάδα καταρτισμένων επιστημόνων ( ογκολόγων, ακτινολόγων, ακτινοθεραπευτών, παθολογοανατόμων, κυτταρολόγων) και συμμετέχει στο ογκολογικό συμβούλιο του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, ώστε να παρέχεται ολοκληρωμένη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση στις ασθενείς.